គង់ ស៊ីដែន (កើតឆ្នាំ ១៩៩៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា)  គឺជាសិល្បករ និងអ្នកឌីហ្សាញផ្ទៃខាងក្នុង (Interior Designer) ហើយធ្វើការជាអ្នកឌីហ្សាញ និងអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឌីជីថល នៅគម្រោងសិល្បៈស- ស។ ស្នាដៃរបស់គាត់ត្រូវបានបង្កើតឡើងតាមរយៈមធ្យោបាយសិល្បៈជាច្រើន រួមមាន៖ រូបថត វីដេអូ ចម្លាក់ ពន្លឺ និងសំឡេង។ តាមរយៈការអនុវត្ត​សិល្បៈរបស់គាត់​ គាត់ផ្តោតសំខាន់លើទស្សនៈសហសម័យរបស់មនុស្ស បរិស្ថាន និងសង្គមដែលលោករស់នៅ។

ស៊ីដែន បានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកឌីហ្សាញផ្ទៃខាងក្នុង (Interior Design) ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ (កម្ពុជា) ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ហើយគាត់បានចូលរួមវគ្គសិក្សាសិល្បៈសហសម័យជាច្រើន។ ក្នុងឆ្នាំ២០២០ គាត់បានទទួលជ័យលាភីពីកម្មវិធីជំនាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិត រដូវកាលទីបី សម្រាប់សិល្បៈចក្ខុទស្សន៍។ គាត់បានតាំងបង្ហាញស្នាដៃជាក្រុមជាច្រើន រួមមាន៖ Invisible Voices: Treeline Artist Grants,” សៀមរាប (២០២០), «លទ្ធភាព ចម្លង ដំណើរ» គម្រោងសិល្បៈស-ស, ភ្នំពេញ (២០១៩), «មុជ» គម្រោងសិល្បៈស-ស, ភ្នំពេញ(២០១៨)  «Beauty of the Dirty Water,” រូបថតបញ្ចាំង មហោស្រពរូបថតភ្នំពេញ (២០១៨), «និទានតថភាពពិត​» Studio Images, IFC (២០១៨), «មនុស្ស និងលំហ» Studio Images, IFC (២០១៨), and “Portraits,” Studio Images, IFC (២០១៨).

Group Exhibitions

 • 2022 Mindfulness, Creative Generation: Worlds Unknown Art Festival,Friends Futures Factory (F3), Phnom Penh
 • 2020                Symbolism, Invisible Voice, Treeline Urban Resort, Siem Reap
 • 2019 Broken Pieces, “Possibility Transferring Passing”, Graduate Exhibition, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh
 •  2019 Inside the Plastic, Plastic Free Festival, Future Factory
 • 2018 The Passengers, “Portraits” with Lola Reboud and Le Studio Images, Institut français du Cambodge, Phnom Penh
 • 2018 Lost, “People and Space” by Khiev Kanel and Studio Images, Institut français du Cambodge, Phnom Penh
 • 2018 “Stories of Reality” with Caroline Chevalier, of Studio Images, Institut français du Cambodge, Phnom Penh
 • 2018 Inside the Plastic, “Immerse”Graduate Exhibition, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh

Awards | Grants

 • 2020 Treeline Artist Grants Program 2020, Treeline Urban Resort, ISI GROUP’s KMH Foundation
 • 2020 Creative Generation 3 Award, Creative Generation

Education

 • 2018 Contemporary Art Class, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh
 • 2019 Documentary and Contemporary Photography Art Class, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh
 • 2019 English for Artist, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh,
 • Bachelor’s Degree in Interior Design from Royal University of Fine Arts, Cambodia

Talks | Workshops

 • 2020 Virtual Dialogue, Treeline Artist Grants Program 2020, Treeline Urban Resort, ISI GROUP’s KMH Foundation
 • 2022 Field Prep: Starting Cycles with the Collective in the I with Siddharta Perez, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 There’s no Place: An embroidery installation project with Jakkai Siributr, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Drawing is Free with Sopheap Pich, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Light Mission” by artist Mit Jai Inn, Rong Cheang: A Community Art Studio

COLLECTIONS

 • Aura Asia Contemporary Art Project