គឿម​ កូឡាប (កើត​ឆ្នាំ ១៩៨៧ នៅ​ខេត្ត​បាតដំបង​ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា) បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា ពី​សាលាហ្វារ​ពន្លឺ​សិល្បៈ​ ផ្នែក​សិល្បៈសូនរូប​ ក្នុងឆ្នាំ​ ២០០៧,​ ​ផ្នែក​​​គំនូរ​ជីវចល ​នៅខេត្ត​បាត់ដំបង​ ឆ្នាំ​២០១០ និង​បាន​បញ្ចប់ការ​សិក្សា​ផ្នែក​ សិល្បៈចក្ខុទស្សន៍​ ពី ​សាលាសិល្បៈ​អនុវត្ត​ និង​រចនា ​ពី​ Ecole Pivaut នៅប្រ​ទេស​បារាំង ក្នុង​ឆ្នាំ​២០១៤។ សព្វ​ថ្ងៃ​គាត់​​ជា​គ្រូ​បង្រៀនផ្នែក​​គំនូរ​ជីវចល និង​គំនូរផាត់ពណ៍ ​នៅ​ហ្វារពន្លឺសិល្បៈ​ នៅខេត្ត​បាត់ដំបង។  ស្នាដៃរបស់​គាត់​ស្វែង​យល់​ពី​មនុស្ស​ជាតិ​ ការផ្លាស់​ប្តូរ​សង្គម និង​ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​បរិស្ថាន។ ​កូឡាប ​បាន​​​ឈ្នះ​​ជ័យ​លាភី​វង្វាន់​មាស​ពី​ white Canvas Cambodia ២០២០​ ដែល​រៀបចំឡើង​ដោយ Social Compass Cambodia។ ពិព័រណ៍របស់​គាត់​រួម​មាន​​​​​ពិព័រណ៍ Penh Art, វិចិត្រសាល​ AIR, Factory Phnom Penh, Cambodia (ឆ្នាំ​២០២១)​; កេរគ្មានឈ្មោះ, គម្រោងសិល្បៈ​ស-ស, ទីក្រុង​ភ្នំពេញ; សិល្បៈតាម​ប្រ​ពន្ធ័អនឡាញ​​អន្តរជាតិ​នៅ​ Sanskar Bharti and Lalit Kala Akademy នៅ​ទីក្រុង​ញ៉ូវ​ដាលី​ ប្រ​ទេស​ឥណ្ឌា; White Canvas Cambodia, នៅ​ lRoHA​ ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​(ឆ្នាំ​២០២០); Un Petit Marceau, Alliance Francaise  នៅ​ខេត្ត​​សៀមរាប; Ansan International Environmental នៅ​សារមន្ទី Danwon Art Museum, Ansan ប្រ​ទេស​កូរ៉េ (ឆ្នាំ​២០១៩); និង វាលស្រែ​ប្រ​ទេស​កម្ពុជា នៅ​ Millon ទីក្រុង​ប៉ារីស​ ប្រ​ទេស​បារាំង (ឆ្នាំ​២០១៨)។

Solo Exhibition

 • 2020 Anonymous Heirloom, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh, Cambodia
 • 2019 Un Petit Marceau, Alliance Française, Siem Reap
 • 2018 Tna Teuk, Navutu Dreams, Siem Reap, Cambodia

Group Exhibitions

 • 2021 Penh Art, AIR Gallery, Factory Phnom Penh, Cambodia
 • 2020 Sa Sa Art Fundraising Auction, Factory Phnom Penh, Phnom Penh, Cambodia
 • International Online Art Exhibition, Sanskar Bharti and Lalit Kala Akademy, 
 • New Delhi, India
 • White Canvas Cambodia, IRoHA, Phnom Penh, Cambodia
 • 2019 Ansan International Environmental, Danwon Art Museum, Ansan,  Korea
 • 2019 Lumbini World Peace, Sangker Art Gallery, Battambang, Cambodia
 • 2018 Cambodians of the Rice Fields, Millon, Paris, France
 • 2016 Golden Land, Sangker Art Gallery, Battambang, Cambodia
 • 2015 Sangker River, Sangker Art Gallery, Battambang, Cambodia
 • 2010 Nice Faces, Meta House, Phnom Penh, Cambodia
 • 2009 Nice Faces, Akronok Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2009 Angkor Art Extort, Siem Reap, Cambodia

Awards, honors, and press coverage

 • 2020 Gold Prize from White Canvas Cambodia, Organized by Social Compass Cambodia

Work Experiences

 • 2014-20 Graphic Design and Animation Teacher at Phare Ponleu Selpak, Battambang, Cambodia
 • 2020 Stand Up for Human Rights, Phare Ponleu Selpak, Battambang, Cambodia
 • 2019 UN Day, University of Battambang, Battambang, Cambodia
 • 2019    American Film Showcase, Laos
 • 2014-2017 “Senior Professor” in Illustration and Photoshop at VAAS art School 
 • Camp L.e.a.d
 • Short film Acadey flilmmaker
 • 2016 School Management
 • 2015 Money mined 
 • Social Entrepreneurship 
 • 2014 Psyco-Pedagogy, Teaching Method System and Session planning 
 • 2009 Sony Vegas Pro 9.0 Battambang, Cambodia
 • 2009 Method and Principle for Animation with Flash, Battambang, Cambodia
 • 2007 Bande dessinee, Battambang, Cambodia

Education

 • 2014 Applied Art and Design at Gerard Pivaut School, France
 • 2010    Animation at Phare Pounler Selpak, Battambang, Cambodia
 • 2007 Visual art and Applied arts at Phare Pounler Selpak, Battambang, Cambodia