ចូវ ធានលី កើតនៅឆ្នាំ១៩៨៥ នៅខេត្តបាត់ដំបងប្រទេសកម្ពុជា។ គាត់បានធ្វើការជាអ្នករចនាក្រាហ្វិចនៅទីក្រុងភ្នំពេញ មុនពេលផ្លាស់ទៅខេត្តបាត់ដំបងក្នុងឆ្នាំ២០១១ ដើម្បីផ្តោតលើការងារសិល្បៈរបស់គាត់។ ការងាររបស់គាត់ផ្តោតលើរឿងរ៉ាវនានា ដែលដកស្រង់ចេញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួន រៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃ និងសេចក្តីប្រាថ្នា តាមរយៈកាយវិការសាមញ្ញ ដោយប្រើប្រាស់ពណ៌ និងបន្ទាត់ជាធាតុ​​​​​​​​​​​​ក្នុងការ​បង្កើត​ស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់។ គាត់​បានត្រឡប់មករស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញវិញ កាលពីឆ្នាំ២០១៨ ដើម្បីពង្រីកបរិវេណក្នុងការផលិតស្នាដៃរបស់គាត់។​ គំនូររបស់គាត់ក៏ត្រូវបានគេដាក់តាំងបង្ហាញជាច្រើនលើកផងដែរ។

គាត់ធ្លាប់មានការតាំងពិព័រណ៌ផ្ទាល់ខ្លួនជាច្រើន នៅវិចិត្រសាលចាវ៉ា ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ (ចុង​ក្រោយ​បំផុត ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦)។ គាត់ក៏បានបង្ហាញស្នាដៃរបស់គាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសសិង្ហបុរីផងដែរ។ ធានលី គឺជាសិល្បករឆ្នើមមួយរូប​ក្នុង​ចំណោម​សិល្បករ​ដែល​ល្បីល្បាញនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៌ជាក្រុមធំៗពីរគឺ៖ Phnom-Penh នៅ​the Musée de l’Hospice-Comtesse ក្នុងទីក្រុងលីល ប្រទេសបារាំង (ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥ ដល់ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦) និង Cambodia: Looking back at the Future នៅវិចិត្រសាលហ្វ្លីន ក្នុងទីក្រុងហ្គ្រីនវីស សហរដ្ឋអាមេរិក (ខែឧសភា ដល់ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧)។ នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ គាត់​មានការតាំងពិព័រណ៍ទោលមួយនៅ​វិចិត្រសាល លី ក្នុងទីក្រុង​ប៉ារីស។ ស្នាដៃ​គំនូររបស់គាត់បានក្លាយ​ជា​ផ្នែកមួយ​នៃ​សុមុច្ឆ័យធំៗដែលមានដូចជា សុមុច្ឆ័យរបស់​សិល្បករខ្មែរ​ សុភាព ពេជ្រ និងសុមុច្ឆ័យនៃមូលនិធិ សាន់ប្រាយ របស់ប្រទេស​ហុង​កុង។

Solo Exhibition

 • 2019 Rising, Batia Sarem Gallery, Riem Reap, Cambodia.
 • 2017  Surviving, Lee Gallery in Paris, France
 • 2016 Striving, Java Art, Phnom Penh, Cambodia
 • 2015 Questioning, Utterly Art, Singapore
 • 2013 Surviving, Java Art, Phnom Penh, Cambodia

Group Exhibitions

 • 2021 Penh Art, Phnom Penh, Cambodia
 • 2017 Exhibit by Cambodian Artists, Flinn Gallery, Connecticut, USA
 • 2015 Renaissance, Euro-Metropolis Museum, Lille, France
 • 2014 Roots and Branches, Group Exhibition, Long Beach, California, USA
 • 2014    Made in Battambang, French Institute, Phnom Penh, Battambang, Cambodia
 • 2012  Forest Crime, Maek Make, Battambang, Cambodia.
 • 2012  Sammaki Fundraiser, Sammaki, Battambang, Cambodia
 • 2012 Cambodian Mask Project, Plantation, Phnom Penh, Cambodia
 • 2012  Urban Ties, Our City Festival, Battambang City, Battambang
 • 2011  Angkor Art Expo, Art Daily, Siem Reap, Cambodia

Residency

 • 2015 Vermont Studio Center and Triangle art in New York City

Awards, honors, and press coverage

 • “Battambang, Cambodia’s Art and Soul,” The Guardian
 • “Battambang Art Scene,” Asia LIFE
 • “Rising tide: Chov Theangly,” The Phnom Penh Post

Work Experiences

 • 1999-04 Worked part-time with sign painters in Battambang.
 • 2007-11 Worked at Cade Advertising Company, Phnom Penh.
 • 2011-Present Now Work as an independent artist in Battambang.

Education

 • 2004-07 Graphic Design at Vocational Training Center of Battambang.
 • 2011 Bachelor Degree of Law at Chamroen Poly Technology University, Phnom Penh.

ARTIST