ឈឹម សុធី (កើតឆ្នាំ​១៩៦៩ នៅខេត្ត​កណ្តាល) រស់នៅ​ និង​ធ្វើ​ការ​ នៅទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ គាត់​បាន​បញ្ចប់ការសិក្សា​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៥ និងនៅ  Chantiers Écoles de Formation Professionnelle ខេត្ត​សៀមរាប​ ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៩៧។ គាត់​មានមុខងារជាប្រធាន​នាយកដ្ឋាន នៅក្នុង​នាយកដ្ឋាន​សិល្បៈសូន​រូប និង​សិប្បកម្ម នៃ​ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រ​សិល្បៈ។ 

ស្នាដៃរបស់សិល្បករ ឈឹម សុធី ត្រូវបានកំណត់ដោយភាពចម្រុះនៃរចនាបទដែលជាញឹកញាប់បង្កើតបានជាគំនូរមានកាយវិការអរូបី ហើយក្នុងពេលដំណាលគ្នាក៏បង្ហាញនូវការបញ្ចូលគ្នានៃសិល្បៈបែបបុរាណជាមួយធាតុផ្សំនៃសហសម័យ​ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងតុល្យភាពយ៉ាងប្រពៃ។ ជារឿយៗ គាត់បញ្ចូលតួអង្គទេវកថាទៅក្នុងស្នាដៃរបស់គាត់ រួមជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពណ៌បែប អាណាឡូកឬ​ដែល​មិន​ស្របនឹង​សម័យកាលនៃ​ប្រ​ធានបទនោះ។ គាត់តែង​តែមាន​សម្តីថា“ ខ្ញុំដូចជាព្រះសង្ឃដែលស្វែងរកប្រាជ្ញា” ។ ស្នាដៃរបស់គាត់ត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងការតាំងពិពណ៌ផ្សេងៗនៅទូទាំងតំបន់។

ស្នាដៃរបស់គាត់​អាច​រក​បាន​នៅក្នុង​សុមុច្ឆ័យនៃប្រ​ទេស​កម្ពុជា ​ក៏ដូច​ជា​ប្រទេស​ បារាំង​ ស៊ុយ​អ៊ែត​ សិង្ហបុរី ចិន ថៃ​ និងវៀតណាមផងដែរ។ 

Solo Exhibition

 • 2018 Remember, Great Duke Hotel, Phnom Penh, Cambodia
 • 2018 Boomtown, Meta House, Phnom Penh, Cambodia
 • 2014 The Abstract, The New Art Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2008 Solo Exhibit at Ocean, Phnom Penh, Cambodia

Group Exhibitions

 • 2021 Asian-Europe Exhibition, National Museum, Phnom Penh, Cambodia
 • 2018 China Asian Expo, Naning, China
 • 2018 Arts and Crafts Workshop, Manila, Philippines
 • 2018 Group Artist Exhibition, National Museum, Phnom Penh, Cambodia
 • 2018 Mekong River Art Show, Khon Kean, Thailand
 • 2017 Beijing International Art Biennale
 • 2016 Cambodian Culture Day, Tokyo, Japan
 • 2015 Asia Art Network, South Korea
 • 2012 Beijing International Art Biennale, China
 • 2010 ASEAN Sovereign Art, Hong Kong
 • 2010 4th Beijing International Art Biennale, China 
 • 2009 Exhibition Center Hang Bay, Vietnam
 • 2008 Tembi Joyagarta, Indonesia
 • 2008 Khmer Rouge Reflection, Méta House, Phnom Penh, Cambodia
 • 2008 French Cultural Center, Espace Natural, Phnom Penh
 • 2008 Beijing International Art Biennale, China
 • 2008 Art Café , Phnom Penh, Cambodia
 • 2008 Reyum Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2008 French Cultural Center, Battambong, Cambodia
 • 2007 Java Art , Phnom Penh, Cambodia
 • 2007 Meta House, Phnom Penh, Cambodia
 • 2007 Embassy of Singapore, Phnom Penh, Cambodia
 • 2007 2 Fishs Art Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2007 Salt Lounge, Phnom Penh, Cambodia
 • 2006 Art 2 Gallery, Singpapore
 • 2006 Visual Art Open (VAO), Phnom Penh, Cambodia
 • 2006 Carnet d’Asie, Siem Reap, Cambodia
 • 2006 Elsewhere, Phnom Penh, Cambodia
 • 2006 ICOM Phnom Penh, Vientiane, Laos
 • 2006 New Art Gallery @Phnom Penh, Cambodia
 • 2006 Java Art, Phnom Penh, Cambodia
 • 2005 Victoria Hotel and Resorts Siem Reap Angkor, Cambodia
 • 2005 Salon des Artistes Francais Parc Floral de Vincenne Paris France and Lotus Art Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2006 Art 2 Gallery, Singapore
 • 2005 Salon des Artist tes Francoise’s Park Floral de Vincennes, Paris France
 • 2004 Fallac Art Exhibition Guidelinez, Manila, Philippines
 • 2004 Fealac Art Exhibition Guideline in Manila, Philippines
 • 2004 French Cultural Center, Phnom Penh, Cambodia
 • 2004 Maison du Chevalier, Carcassonne, France
 • 2004 1st Price of Art Painting by Department of Art and Crafts, Phnom Penh
 • 2004 Gnesha Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2004 ASEAN Youth Camp in Arts, Siem Reap, Cambodia
 • 2003 Art Presentation at Reyum Gallery under Tittle (Future), Phnom Penh
 • 2003 Art Exhibition, 60th Celebration of Silapakorn University, Bangkok, Thailand
 • 2003 Art Show at Raffle International Hotel Le Royal Phnom Penh, Phnom Penh
 • 2003 Raffle Hotel le Royal, Phnom Penh, Cambodia
 • 2002 Providence College, Rhode Island, USA
 • 2002 Exhibition at Providence College @Providence Rhode Island, U.S.A
 • 2002 French Cultural Center, Siem Reap, Cambodia
 • 2002 Art Folio, Hotel Le Royal Phnom Penh, Cambodia
 • 2002 National Cultural Center, Phnom Penh, Cambodia
 • 2001 French Cultural Center, Phnom Penh, Cambodia
 • 2001 French Cultural Center, Phnom Penh, Cambodia
 • 2001 Comme á La Maison Bar Restaurant, Phnom Penh, Cambodia
 • 2000 ASEAN Art Philip Morris, Singapore
 • 1999 International Crafts Fair, Bangkok, Thailand
 • 1999 Teuké Bar Restaurant, Phnom Penh, Cambodia
 • 1998 Exhibition at Grand Hotel d’Angkor Siem Reap, Siem Reap, Phnom Penh
 • 1998 Café No Probléme by CEDORECK , Phnom Penh, Cambodia
 • 1998 Contemporary Asian Art, Hanoi, Vietnam1997 Contemporary Art by Francophonie Association, Hanoi, Vietnam

Art Fairs

 • 2018 Art Fair in Manila, Philippine
 • 2007 Art Fair in Bangkok, Thailand

Workshops/Talks

 • 2018 Indochina Artist Talk, Hanoi, Vietnam
 • 2016 Folk Art Workshop, China

Awards

 • 2011 a Royal Congratulation Letter from His Majesty the late King-Father Norodom Sihanouk
 • 2007 Gold Medal of Artwork from Prime Minister Samdach Hun Sen​
 • 2006 Special Certificated from His Majesty the King Preah Borrommoneath Norodom Sihanouk
 • 2004 1st Prize of Painting (Future of Culture), Phnom Penh, Cambodia
 • 2003 1st Prize of Painting (Life and Nature), Ministry of Culture and Fine Arts, Cambodia
 • 2003 2nd Prize of Painting (Utopia, Dream or Reality), French Cultural Center, Phnom Penh, Cambodia
 • 2000 1st Prize of traditional painting by Plastic arts and handicrafts Department, Phnom Penh, Cambodia2000 ASEAN Art Awards, Singapore, Phillip Moris Group

Collections

 • University of Art Mahadarakhan, Thailand
 • Carcassonne Art Museum, France
 • College of Art Ho Chi Minh, Vietnam
 • Vietnamese Fine Arts Association
 • National Art Museum, Singapore
 • National Art Museum Beijing, China
 • Royal Palace Art Museum, Phnom Penh
 • Embassy of Suede, Sweden, Phnom Penh

Education

 • 1985 – 95 Bachelor of Fine Arts, Royal University of Fine Arts, Phnom Penh, Cambodia

ARTIST