តាំង​ សុធា (កើតនៅឆ្នាំ​១៩៨៣ខេត្ត​កំពង់ចាម ប្រ​ទេសកម្ពុជា) គាត់គឺជា​សិល្បករ​ដែលបង្រៀនដោយ​ខ្លួន​ឯង​តាំងពីឆ្នាំ​២០០៩មក។ គាត់​បានបញ្ជាប់ការសិក្សាបរិញ្ញាប័ត្រ​ផ្នែក​ស្ថាបត្យកម្ម​និង​ទីក្រុង​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ ន័រតុន ហើយ​ធ្លាប់ធ្លាប់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុន​ស្ថាបត្យកម្មមួយនៅទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ (ពីឆ្នាំ​២០០៧ ដល់​២០០៩)។ ទទឹមនឹងសកម្មភាពខាងសិល្បៈរបស់គាត់​ គាត់​ក៏បន្ត​ធ្វើការងារ​ជា​ស្ថាបត្យករឯករាជ្យ​តាមគម្រោងផ្សេងៗ។ នៅក្នុង​ឆ្នាំ​២០១១ ដល់ ២០១៣ គាត់​បាន​បង្កើតស្ទឌីយោ-វិចិត្រសាល​ផ្ទាល់ខ្លួនមួយឈ្មោះវិចិត្រសាល Top Art​ ។ នៅឆ្នាំ​២០១៥ ក៏បានបើកហាងកាហ្វេមួយ​ និង​ ជាសាលសិល្បៈឈ្មោះ ទីនេះកាហ្វេ ផងដែរ។

ពិព័រណ៍ទោលរួមមានៈ នៅក្រោមដើមឈើ នៅវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅភ្នំពេញ​ប្រ​ទេស (២០១៨), ទេវតា​​ នៅ Alliance Française, ទីក្រុង​បាងកក ប្រ​ទេសថៃ​ (២០១៥), Cambodge, la force d’un regard, Galerie Orenda, ទីក្រុង​បារីស ប្រ​ទេសបារាំង​ (២០១៣). ពិព័រណ៍ជាក្រុម​រួមមាន ASEAN Crafts From Heritage to the Contemporary; Face Forward, វិចិត្រសាល​ Treeline ខេត្ត​សៀមរាម ប្រទេស​កម្ពុជា​ (២០១៩); The forest, ស្ថានទូតបារាំង​ប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រ​ទេស​កម្ពុជា​ (២០១៨) និង La galerie des arts, Christie’s auction with Lionel Gosset សណ្ឋាគារ​ Sofitel Phokeethra ទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រ​ទេសកម្ពុជា (២០១៤)។

Solo Exhibition

 • 2018 Under the tree, French Institute, Phnom Penh, Cambodia
 • 2015 Devata, Alliance Française, Bangkok, Thailand
 • Manu, The Plantation Hotel, Resort and Spa, Phnom Penh, Cambodia
 • 2013 Cambodge, la force d’un regard, Galerie Orenda, Paris, France
 • 2012 Cambodian Mosaics, Phnom Penh Photo Festival, Top Art Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2011 Khmerographies, Top Art Gallery, Phnom Penh, Cambodia
 • 2011 Look at Me, Centre Cultural Francais Institute, Phnom Penh, Cambodia
 • 2010 Happy Together, Meta House/Goethe-Institut, Phnom Penh, Cambodia

Group Exhibitions

 • 2019 ASEAN Crafts_From Heritage to the Contemporary, ASEAN Culture House, Korea          Foundation, Chungcheong, South Korea
 • 2019 Face Forward, Treeline Gallery, Siem Reap, Cambodia
 • 2018 The forest, French Embassy of Phnom Penh, Cambodia
 • 2014 La galerie des arts, Christie’s auction with Lionel Gosset Sofitel Phokeethra Hotel, Phnom Penh, Cambodia
 • 2012 Colored Destinies, Plantation Hotel-Resort, Phnom Penh, Cambodia
 • 2012 « Salon du luxe et art de vivre », artwork selection, Phnom Penh, Cambodia
 • 2011 Don’t Be Shy, Meta House/Goethe-Institut, Phnom Penh, Cambodia
 • 2011 Look at Me, Angkor Art Explo Festival, Siem Reap, Cambodia

Recent Installation

 • 2020 Sombok, Restuarent, Phnom Penh, Cambodia
 • 2019 Rain drops, Bodia spa, Siem Reap, Cambodia
 • 2019 Seedling, Brown café Midtown Mall, Phnom Penh, Cambodia
 • 2018 The forest and Under the tree, Treeline Hotels, Siem Reap, Cambodia
 • 2017 Tree Branch, Brown café Toul Tom Pong, Phnom Penh, Cambodia
 • 2017 Sea Grass, Knai Bang Chatt, Resort, Kep, Cambodia
 • 2017 Embassy Residences, Embassy Residences, Phnom Penh, Cambodia
 • 2017 Under Water, Knai Bang Chatt, Resort, Kep, Cambodia
 • 2016 Fishman’s Net, Brown café Toul Kork, Phnom Penh, CambodiaKhleng Ek, The Plantation Hotel and Resort, Phnom Penh, Cambodia

Education

 • 2007 Bachelor Degree of Architecture and Urban Planning from Norton University, Cambodia.

ARTIST