ម៉ៅ សុវណ្ណចាន់ឌី គឺជាស្ថាបត្យករ អ្នកថតរូប និងសិល្បករ ការងាររបស់គាត់ផ្តោតលើការស្វែងយល់ការរចនាសម្ព័ន្ធ និងបទដ្ឋានសង្គម ឆ្លុះបញ្ចាំងពីខ្លួនឯង និងបទពិសោធន៍របស់គាត់។ គាត់បានស្វែងរកការបំផុសគំនិតពីបរិយាកាសជុំវិញនៃបរិបទដែលកំពុងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលពោរពេញទៅដោយតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រ និងវប្បធម៌។ គាត់ចាប់អារម្មណ៍លើការថតរូប និងផ្នែកសំណង់អគារស្ថាបត្យកម្មបេតិកភណ្ឌចាស់។ ចាន់ឌីដកបទពិសោធន៍ផ្សេងៗពីការថតរូបដែលមានគំនិតខុសៗគ្នា ពីរឿងមួយ ដែលជំរុញឱ្យមានការពិភាក្សាបន្ថែមទៀត។ គាត់ជឿថាសិល្បៈដែលបង្ហាញអំពីការស្រមើលស្រមៃ ការឆ្លុះបញ្ចាំង ជំរុញការគិត និងបង្កើតអោយមានទស្សនវិស័យនិងសក្តានុពលផ្សេងៗ។

ចាន់ឌី កើត នៅ បាត់ដំបង រស់នៅ និងធ្វើការនៅទីក្រុង ភ្នំពេញ។ គាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាកលវិទ្យាល័យ Paragon International ផ្នែកបរិញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកស្ថាបត្យកម្មក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ហើយក៏ បានបញ្ចប់ថ្នាក់រូបថតបែបសហសម័យ និងឯកសារ ឆ្នាំ២០២១ និង ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់សិល្បករបង្រៀនដោយ ឱក ព្រហ្មសុដន្រ្តៈ និង វុធ លីណូ។  គាត់បាន ឈ្នះ ពាន រង្វាន់ Dogma Prize ដែល តាំង បង្ហាញ នៅ Galerie Quynh Gallery ទីក្រុង ហូជីមិញ ប្រទេស វៀតណាម។ គាត់បានចូលរួមក្នុងការតាំងពិពណ៌ជាក្រុមរួមមាន ការតាំងពិពណ៌ “Reflectance”, Treeline Gallery, សៀមរាប (2022), Jakarta International Photo Festival (JIPFest), ហ្សាកាតា, ឥណ្ឌូនេស៊ី(2022), ការតាំងពិពណ៌បញ្ចប់ថ្នាក់រូបថតបែបសហសម័យនិងឯកសារ នៅគម្រោងសិល្បៈស-ស ឆ្នាំ២០២១ និង ការតាំងពិពណ៌ Penh Art ឆ្នាំ២០២១ នៅFactoy Phnom Penh ឆ្នាំ២០២២១ ។ គាត់ក៏បានចូលរួមកម្មសិក្សានិងស្ម័គ្រចិត្ដលើការស្រាវជ្រាវទិន្នន័យដែលទាក់ទងនិងអគារស្ថាបត្យកម្មខ្មែរថ្មី រោងកុន និងសម្ភាសជាមួយព្រឹទ្ធាចារ្យអំពីអគារបេតិកភណ្ឌ ជាមួយគម្រោង វណ្ណ ម៉ូលីវណ្ណ គម្រោងរោងកុន និងសាលារាជធានីភ្នំពេញ ពីឆ្នាំ២០១៨ ដល់ ២០២០។

Group Exhibitions

 • 2022 Jakarta International Photo Festival (JIPFest), Jakarta, Indonesia
 • 2021 Introspection, Dogma Prize 2021 Exhibition, Galerie Quynh Gallery, Ho Chi Minh City, Vietnam
 • 2021 Factory Phnom Penh Gallery, Phnom Penh, Cambodia 2020 Sa Sa Art Projects Phnom Penh, Cambodia

Residency

 • 2022 Pisaot Experimental Arts Residency, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh

AWARD

 • 2023 Treeline Artist Grants Program 2023, Treeline Urban Resort, ISI GROUP’s KMH Foundation
 • 2021 Dogma Prize 2021, Ho Chi Minh City

Work Experience

 • 2022 Program Coordinator at Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2020 Freelance Architect and Photographer
 • 2019 Intern as Data Collector at City Hall of Phnom Penh
 • 2019 Intern as Research Assistant at Vann Molyvan Project
 • 2019 Architectural Model Maker at HKA & Partners
 • 2018 Building Surveyor at Roungkon Project

Education

 • 2021 Documentary and Contemporary Photography Art Class, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh
 • 2021 English for Artist, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh,
 • Bachelor of Science in Architecture, Paragon International University

Workshops

 • 2022 Field Prep: Starting Cycles with the Collective in the I with Siddharta Perez, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 There’s no Place: An embroidery installation project with Jakkai Siributr, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Gentle But Make Sound (GBMN) with Arnont Nongyao, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Drawing is free with Sopheap Pich, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Reborn: Making Collage with Leang Seckon, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Mapping what’s worth through image-making: a workshop on photography and environmental mapping by Zen Teh, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Art Handlingby Serrum, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Memories, Found Materials and the Experimental Practiceby Nguyen Trinh Thi, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 “Light Mission” by Mit Jai Inn, Rong Cheang: A Community Art Studio
 • 2022 Scenarios for Collectivizing Care by Kunci Forum & Collective, Yogyakarta, Rong Cheang: A Community Art Studio