ស៊ិន ម៉ានី (កើតនៅឆ្នាំ ១៩៩០ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ប្រទេសកម្ពុជា) រស់នៅ និងធ្វើការនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ បានគាត់​បញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យបាត់ដំបង ហើយក៏ជាវិចិត្រករបង្រៀនខ្លួនឯងមួយរូប ដែលធ្វើការ​បង្កើតស្នាដៃតាមរយៈការ​ ពិសោធន៍ទៅលើការដំឡើង គំនូរ និងការបោះពុម្ព។  ស្នាដៃរបស់គាត់បង្ហាញពីសោភ័ណភាពដែលបង្កប់នូវការចងចាំ អារម្មណ៍ និងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់នីមួយៗ និ​ងជារួម។ តាមរយៈការធ្វើការជាមួយបន្ទាត់ និងរាងធរណីមាត្រ ម៉ានីសង្ឃឹមថាការងាររបស់គាត់នឹងអាចក្លាយជាគំរូមួយសម្រាប់ខ្លួនគាត់ និងប្រជាជនកម្ពុជាដទៃទៀត ឲ្យមើលសិល្បៈក្នុងន័យជាមធ្យោបាយនៃការស្វែងរកខ្លួនឯង និងការបញ្ចេញមតិ។

ស៊ិន ម៉ានី គឺជាសិល្បករ​និវាសដ្ឋានសិល្បៈពិសោធន៍ឆ្នាំ២០២០/២១ នៃគម្រោងសិល្បៈស-ស មួយរូប។ ម៉ានី បានចូលរួមតាំងពិព័រណ៍ជាមួយការតាំងពិព័រណ៍ជាក្រុមរបស់ វិទ្យាស្ថានបារាំងកម្ពុជា Personne et Espace, ហើយនឹងការតាំងពិព័រណ៍ទោលដំបូងរបស់គាត់គឺ​​ Sign នៅវិចិត្រសាល ចាវ៉ា ទួលគោក។ គាត់ ក៏ជាស្ថាបនិកមួយរូបក្នុងចំណោមស្ថាបនិកទាំងបីនៃ HOMELESS Artist Collective ផងដែរ។

Solo Exhibition

 • 2018 Sign, Java creative Café, Phnom Penh

Group Exhibitions

 • 2021 Talking Texture, Sra’Art Gallery, Phnom Penh
 • 2019 I don’t belong here, Bong The Gallery, Phnom Penh
 • 180, Mirage Contemporary Art Space, Siem Reap
 • 2018 Personne et Espace, Institut Français du Cambodge, Phnom Penh
 • 2018 Being Noone, Going Nowhere, Festival/Tokyo, BUoY Arts Center, Tokyo

Residency

 • 2021 Sa Sa Art Projects, Phnom Penh

Select press

 • 2021 Danielle Kleang, “Phnom Penh Space: Imaginaries of Violence and the work of SIN Many,” The Courtauldian, Apr 2021
 • 2018 Ben Valentine,“Sign Language,” Plural Art Magazine, 6 Oct 2018

Work Experiences

 • 2018-19 Photography training with Philippe Bataillard, Studio Images, IFC Phnom Penh
 • 2013-14 Foundation art training, Phare Ponleu Selpak, Battambang
 • 2010-14 Bachelor of Finance and banking, University of Battambang, Battambang

ARTIST