អេង​ រិទ្ធចន្ទ័ដាណែត (កើត​ឆ្នាំ​១៩៩៣ ភ្នំពេញ) រស់នៅ និង​ធ្វើ​ការ​នៅទីក្រុង​ភ្នំពេញ។ គាត់​បានបញ្ចប់ថ្នាក់សិល្បៈសហសម័យ ពីគម្រោងសិល្បៈស-ស និង បរិញ្ញាប័ត្រផ្នែ​ករចនា ពី​វិទ្យាស្ថាន ស៊ី​តិក។ ជា​ញឹកញាប់ គាត់​​បង្កើតស្នាដៃជា​ចម្លាក់ និងការ​តំឡើងដែល​ប្រើប្រាស់សម្ភារៈ​ធម្មជាតិ និង សម្ភារៈកែច្នៃឡើង​វិញដែល​មាន​នៅជុំ​វិញគាត់​។ ការងាររបស់ភាគច្រើនគាត់ផ្តោតលើបញ្ហានគរូបនីយកម្ម និងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជា ដែលចោទសួរអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអំណាច និងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយបរិស្ថាន និងជាតិ។

ពិព័រណ៍ជ្រើសរើស​រួមមាន​៖ អាណាចក្រ, នៅវិចិត្រ​សាល គម្រោងសិល្បៈស-ស, ទីក្រុង​ភ្នំពេញ; ទីក្រុង, នៅវិចិត្រសាល​ ទ្រីឡាញ,​ ខេត្ត​សៀមរាប (ឆ្នាំ​២០២០); មហោស្រពទីក្រុង​ និងសិល្បៈ ចរន្ត, ទីក្រុងនៅភ្នំពេញ  (ឆ្នាំ​២០១៩); អាពាហ៍ពិពាហ៍ដោយបង្ខំក្នុងរបបខ្មែរក្រហម, នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល បុប្ផាណា​ (ឆ្នាំ​២០១៨); ពិព័រណ៍ ក្រាញ់ននេល, នៅក្នុង​មហោស្រព វិញ្ញាណកធានី (ឆ្នាំ​២០១៧); Poetic Topographies, នៅវិចិត្រសាល​ ស-ស បាសាក់ និង Futurographies: Cambodia-USA-France, នៅទីក្រុង​ ញ៉ូវ យ៉ក ទីក្រុង​ភ្នំពេញ និងទីក្រុងប៉ារីស (ឆ្នាំ​២០១៥ – ២០១៦)។ 

ដាណែតបានចូលរួមក្នុងសិក្ខាសាលា colLABoration ជាមួយក្រុមនិស្សិតផ្នែកសិល្បៈពហុជំនាញ (MDA) មកពីមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈ នៃសាកលវិទ្យាល័យ ឈៀងម៉ៃ នៅឯគម្រោងសិល្បៈស-ស (២០២០) ។ គាត់​ក៏ធ្លាប់ធ្វើ​និវាសដ្ឋានសិល្បៈ នៅ ទីក្រុង​ សាប៉ូរ៉ូ ប្រ​ទេស​ជប៉ុន (ឆ្នាំ​២០១៦) និងស្ទូឌីយោ វើម៉ុន សហរដ្ឋអាមេរិក (ឆ្នាំ​ ២០១៥)។ 

Solo Exhibition

 • 2020 Colony, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh

Group Exhibitions

 • 2020 The Cities, Treeline Urban Resort, Siem Reap
 • 2020 Open studio, Group Exchange Program and Workshop with
 • 2020 Multidisciplinary Art (MDA) students in Faculty of Fine arts Chiang Mai University
 • 2019 Message in Mind by 10 female artists, 10th Photo Phnom Penh Festival, TorTim Art Gallery & Cafe, Phnom Penh
 • 2019 Currents – Phnom Penh Art & Urban Festival, Bassac Lane, Phnom Penh
 • 2018 Identicity: a Visual Dialogue. About Life in. the Urban HabitatI, Meta house, Phnom Penh
 • 2018 Cambodian Artists’ work on Forced Marriage under Khmer Rouge, Bophana Center, Phnom Penh
 • 2017 KraanhNorneal, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh
 • 2016 Open studio at HUG Gallery, Sapporo, Japan
 • 2016 Poetic Topographies, SA SA BASSAC, Phnom Penh
 • 2015 Open studio, Vermont studio center, USA
 • 2015 Open studio, Sa Sa Art Projects in White Building, Phnom Penh
 • 2014 Screening in the Park, the park in front of Building Bright University,
 • Phnom Penh
 • 2014 Bonn Phum Nov Bo-Ding (Village Festival at the White Building), presented as part of Our City Festival, White Building, Phnom Penh
 • 2013 The White Building and the City, The Carol Shen Gallery, New York City, USA
 • 2012 Snit Snaal, Cambodian Youth Arts Festival,Sa Sa Art Projects in White Building, Phnom Penh, Cambodia

Award/Grant

 • 2012 Finalist, Dream Girl Project, pattern design
 • 2014 Fund-raiser with Little Kitchen project,raised funds to support White Building. projects
 • 2018 Cambodian Artists “work on Forced Marriage under Khmer Rouge”

Residency

 • 2016 Residencies in Sapporo Japan for 3- month research and experimental
 • 2015 Residencies at Vermont studio center (USA) for 2-month experimental
 • 2015 “Pisaot” 2-month experimental artist’s residency, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh

Education

 • 2011-14 Bachelor of Design, SETEC Institute
 • 2011-14 Photography, filmmaking and mixed media art, weekly workshops with Khvay Samnang, Lim Sokchanlina, Damien Rayuela, Tobin Rothlein, and other visiting artists and professors, Sa Sa Art Projects, Phnom Penh
 • 2014-15 computer class with ( photoshop, Microsoft)

ARTIST